Prebieha údržba systému!

Analgetika - čo je dobré vedieť

Analgetiká – kedy nám pomôžu a kedy nám môžu ublížiť
http://www.tm-lekaren.sk/r05/bolest/


Bolesť je veľmi nepríjemný zmyslový vnem. Zachrániť od nej nás môže jedna tabletka biela, ružová, či dokonca modrá. Dnes na trhu existuje mnoho analgetických prípravkov a v rôznych liekových formách. Najčastejšie siahame po prípravkoch s obsahom paracetamolu, ibuprofénu a kyseliny acetylsalicylovej.
Paracetamol patrí medzi účinné analgetiká- antipyretiká. Pôsobí na miernu až stredne silnú bolesť a znižuje horúčku. Jeho účinnosť je podobná ako u kyseliny acetylsalicylovej avšak nemá protizápalový účinok. Nepoškodzuje žalúdočnú sliznicu a ani neovplyvňuje zrážanlivosť krvi. Zvyčajne ho dospelí užívajú v dávke 500-1000mg 4-6 krát denne, pričom maximálna dávka je 4000mg. U detí sa zvykne používať v dávke 50mg/kg hmotnosti dieťaťa na deň, kedy táto celková dávka je rozdelená do 3-4 čiastkových dávok počas dňa. V prípade predávkovania dochádza ku kumulovaniu jeho toxického metabolitu v tele, a to spôsobí závažné poškodenie pečene a nutnosťou transplantácie pečene. Z toho dôvodu je veľmi dôležitá opatrnosť pri kombinácii analgetických prípravkov , aby viaceré neobsahovali paracetamol . Užívanie paracetamolu je kontraidikované v prípade ťažkej hepatálnej nedostatočnosti, kedy poškodená pečeň nedokáže účinne eliminovať toxický metabolit a poškodzuje pečeňové bunky. Pri akútnej hepatitíde (žltačke) by sme sa mali tej vyhýbať jeho užívaniu. Pri tomto ochorení dochádza k poškodeniu pečeňových buniek . Tie nestíhajú metabolizovať bilirubín (preto typické žltnutie pokožky a očného belma) a takisto na metabolizáciu paracetamolu sú potrebné tie isté enzýmy ako pre bilirubín, a preto hromadí jeho toxický metabolit. Užívanie je nevhodné aj pri ťažkej hemolytickej anémii, ktorá spôsobuje rozpad červených krviniek a žltnutie podobné pri hepatitíde. Podobný problém je aj pri favinizme, dedičnom ochorení, kedy dochádza k častému rozpadu červených krviniek v dôsledku chýbania enzýmu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy a opäť zvyšovaniu hladín bilirubínu. Zvýšená opatrnosť musí byť dodržaná aj pri ťažkom ochorení obličiek, keďže koncový metabolit je výlučné vylučovaný len obličkami a pri spomalenom vylučovaní by sa kumuloval v organizme. V tomto prípade je potrebné znížiť dávku paracetamolu. Dlhodobá konzumácia alkoholu zvyšuje riziko hepatotoxicity paracetamolu. Pri pravidelnej konzumácii dochádza k stukovateniu pečene a toxickej hepatitíde. V prípade abstinencie je tento stav reverzibilný. Ak podávanie alkoholu pokračuje, môže vyústiť do cirhózy pečene.
Nesteroidné antiflogistiká patria medzi najčastejšie používané analgetiká. Okrem analgetického účinku sa môžu použiť aj na zníženie horúčky a pri dlhšom užívaní sa prejaví aj ich protizápolový účinok. Pri dlhodobom užívani môžu znižovať terapeutický antihypertenzívny účinok inhibítorov ACE (enalapril, fosinopril, ramipril...)a takisto diuretický účinok diuretík (furosemid, hydrochlototiazid...) . Pri užívaní kortikoidov je účelné znížiť užívanie na nesteroidných analgetík na minimum, kvôli riziku tvorby žalúdočných vredov. Najznámejším zástupcom je ibuprofén. Pre svoj účinok je vhodný pri bolestiach chrbtice, zubov, hlavy a pri bolestivej menštruácii. Vhodná dávke pre dospelého je 200-400mg 3-4 denne a u detí 10mg/kg hmotnosti 2-3 denne. Kde je však lepšie po ňom nesiahnuť? Ibuprofénu by sa mali vyhýbať ľudia trpiaci žalúdočnými vredmi a zápalovými ochoreniami čreva a tehotne v 3. trimestri Astmatici by tiež mali byť veľmi opatrní pri jeho užívaní z dôvodu jeho mechanizmu účinku, kedy dochádza k zvýšenej tvorbe látok, ktoré môžu spôsobiť stiahnutie bronchov a obmedzenie dýchania. Pacienti so zlyhávajúcim srdcom by mali takisto voliť iné analgetiká. Pri poruchách zrážania krvi a liekoch, ktoré krv riedia sa neodporúča užívanie jeho užívanie. Podobné obmedzenia ako pri ibuproféne platia aj pri ostatných liečivách z tejto skupiny. Ďalším zástupcom je kyselina acetylsalicylová. Používa sa už vyše 100 rokov. Jej denná dávka je 4000mg a v dennej dávke 6000mg pôsobí protizápalovo. Bráni zhlukovaniu krvných doštičkách, a preto zvyšuje riziko krvácani, ale na druhej strane zabraňuje vzniku zrazenín v tepnách a používa sa preventívne napr. proti infarktu. Nesmie sa používať u detí do 12 rokov pri vírusových ochoreniach a v 3.trimestri gravidity. Taktiež by sa nemala užívať pred rozsiahlejšími operáciami. Neposledným zástupcom je diklofenak. Ten sa užíva v dávke 25-50mg 3 krát denne. Nesmie sa užívať pri žalúdočných vredoch alebo pri zápalových ochoreniach hrubého čreva a neodporúča sa deťom mladším ako 1 rok, v poslednom trimestri gravidity a v období laktácie. A na záver sme patrí naproxén. Jeho použitie je podobné ako u ostatných nesteroidných liečiv. Jeho dávkovanie je 220-250mg 2-3 denne. Nesmú ho užívať deti do 12 rokov a tehotné v 3. trimestri.
Kedy teda zvoliť aké analgetikum?
Deti mladšie ako 12 rokov: prednostne paracetamol alebo ibuprofén
Gravidné ženy: paracetamol, ale nie v prvom trimestri gravidity a kyselina acetylsalicylová nie v 3. trimestri
Migréna: pri liečbe atakov prednostne rýchlo rozpustné prípravky obsahujúce kyselinu acetylsalicylovú
Pacienti s anamnézou vredovej choroby žalúdka alebo duodéna : paracetamol
Pacienti s astmou a alergiou: prednostne podávať paracetamol
Pacienti so zvýšenou krvácavosťou: prednostne paracetamol
Pacienti s postihnutím pečene: prednostne kyselinu acetylsalicylovú
Pacienti s poruchou funkcie obličiek: analgetiká len krátkodobo
Pacienti liečení perorálnymi antidiabetikami, perorálnymi antikoagulanciami, antiepileptikami, nesteroidovými antireumatikami, kortikosteroidmi a metotrexátom: prednostne podávať paracetamol


Vaša lekáreň TM